Bergfalk & Co and Johan i Hallen form a leading specialist in fresh food products in Sweden

2018.06.11

Through a partnership between Bergfalk & Co and Johan i Hallen one of the leading specialists with focus on meat, delicatessen meat, fish and seafood is formed. The new group will have a strong market position in Stockholm and Gothenburg with good coverage in the rest of the country and a turnover of approximately SEK 1.2 billion. Johan i Hallen’s former major shareholders and senior management remain as significant shareholders in the new group along with former major shareholders and senior management of Bergfalk & Co and Litorina.

 

Earlier this year, Litorina acquired a majority in Bergfalk & Co together with the former major shareholders and senior management. In order to establish a more competitive participant in the market, a partnership with Johan i Hallen has been formed.

 

Johan i Hallen was founded in 1916 and has since then grown its revenues to approximately SEK 640 million. The company has a significant market position in Sweden, with clear history from Gothenburg. Johan i Hallen offers high quality fresh foods with focus on meat and delicatessen meat, primarily to restaurants and hotels which account for most of the turnover. The company has built its strong market position and well-reputed, brand by offering competence, product quality and own production combined with a local presence, speed, flexibility and a high level of service.

 

“We have a vision to become the Nordic region’s best protein specialist, and to us, this deal feels very exciting. The fit between Bergfalk & Co and Johan i Hallen is very good, as Bergfalk & Co primarily has its focus in Stockholm, while Johan i Hallen is strong in western Sweden albeit with a nationwide profile. Together, we obtain a broader and more powerful customer offering and the new group will be the natural choice for professional restaurant owners and chefs concerning the protein in the middle of the plate,” says Lars Bengtsson, CEO of Bergfalk.

 

“By means of the partnership between Bergfalk & Co and Johan i Hallen, a leading specialist in the distribution of meat and fish to restaurants is formed. There are extensive similarities in how Bergfalk & Co and Johan i Hallen work with their customers, and via this deal together we can establish an even stronger customer offering” says Johan Andersson, Partner in Johan i Hallen.

 

“We are exceptionally enthusiastic about the formation of this group and believe that this transaction has a clear industrial logic. Bergfalk & Co and Johan i Hallen complement each other in terms of customers, geographical presence and product lines. In addition, the companies have strong similarities in the way they work with their customers. We look forward to supporting the new group and its key people on the path to further development and growth,” says Lars Verneholt, Partner at Litorina V Advisor AB, Investment Advisor to Litorina V AB.

 

For further information, please contact:
Lars Verneholt, +46 73 386 92 07, Partner, Litorina V Advisor AB
Lars Bengtsson, +46 70 523 30 02, CEO, Bergfalk & Co
Per Erik Engström, +46 70 752 55 83, CEO, Johan i Hallen
Johan Andersson +46 70 884 44 04, Partner, Johan i Hallen

 

Bergfalk & Co was founded in 1840 and is a leading Swedish specialist in fresh products with a focus on meat, fish and seafood. The company offers high quality products, primarily to restaurants in Sweden and Finland. as well as to the grocery trade. Bergfalk has an annual turnover of approx. SEK 550 million, and has over 140 employees, with headquarters in Älvsjö, just outside Stockholm. For more information, please visit www.bergfalk.se.

 

Johan i Hallen was founded in 1916 and is a leading Swedish specialist in fresh products with a focus on fresh meat and processed meats. The company offers high quality products primarily for restaurants and hotels in Sweden. Johan i Hallen has an annual turnover of approx. 640 million, and has over 125 employees, with headquarters in Partille, near Gothenburg. For more information, please visit www.johanihallen.se.

 

Litorina was founded in 1998 and focuses on acquiring and industrially developing primarily Swedish companies together with their management teams. Litorina offers broad and deep expertise via both its own organisation and through its network of industrial advisors. Litorina V Advisor AB acts as an investment advisor to the Swedish private equity fund Litorina V AB. For more information, please visit www.litorina.se.

Bergfalk & Co och Johan i Hallen skapar en ledande specialist inom färskvaror i Sverige

Genom ett partnerskap mellan Bergfalk & Co och Johan i Hallen bildas en av Sveriges ledande specialister med fokus på kött, chark, fisk och skaldjur. Den nya koncernen kommer att ha en stark marknadsposition i Stockholm och Göteborg med bra täckning i resten av landet och omsätta cirka 1,2 miljarder kronor. Johan i Hallens tidigare huvudägare och ledning är fortsatt betydande delägare i den nya gruppen tillsammans med tidigare huvudägare och ledning i Bergfalk & Co och
Litorina.

 

Redan tidigare i år förvärvade Litorina en majoritet i Bergfalk & Co tillsammans med tidigare huvudägare och ledning. För att skapa en än mer konkurrenskraftig aktör ingås nu ett partnerskap tillsammans med Johan i Hallen. Johan i Hallen grundades 1916 och har sedan dess vuxit till att omsätta cirka 640 miljoner kronor. Bolaget har en betydande marknadsposition i hela landet, men med tydlig historik från Göteborg. Johan i Hallen erbjuder högkvalitativa färskvaror inom kött och chark främst till restauranger och hotell som står för majoriteten av omsättningen. Bolaget har byggt sin starka marknadsposition och välrenommerade varumärke genom att erbjuda kompetens, produktkvalitet och förädling kombinerat med lokal närvaro, snabbhet, flexibilitet och hög servicenivå.

 

”Vi har en vision att bli Nordens bästa proteinspecialist och vi tycker att den här affären känns väldigt spännande. Passformen mellan Bergfalk & Co och Johan i Hallen är väldigt bra då Bergfalk & Co främst har sitt huvudfokus i Stockholm medan Johan i Hallen är starka i västra Sverige om än med en rikstäckande profil. Tillsammans får vi ett bredare och slagkraftigare kunderbjudande och den nya gruppen blir det naturliga valet för professionella restaurangägare och kockar när det gäller proteinet mitt på tallriken.” säger Lars Bengtsson, VD i Bergfalk.

 

”Genom partnerskapet mellan Bergfalk & Co och Johan i Hallen skapas en ledande specialist inom distribution av kött och fisk till restauranger. Det finns stora likheter i hur Bergfalk & Co och Johan i Hallen samarbetar med kunderna och genom den här affären kan vi tillsammans skapa ett ännu starkare kunderbjudande.” säger Johan Andersson, delägare i Johan i Hallen.

 

”Vi är väldigt entusiastiska över bildandet av denna koncern och tycker att affären har en tydlig industriell logik. Bergfalk & Co och Johan i Hallen kompletterar varandra både avseende kunder, geografisk närvaro och produktområden. Bolagen har dessutom stora likheter vad gäller sättet att arbeta med kunderna. Vi ser fram emot att stödja den nya gruppen och dess nyckelpersoner i den fortsatta utvecklingen.” säger Lars Verneholt, Partner på Litorina V Advisor AB, investeringsrådgivare åt Litorina V AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Verneholt, +46 73 386 92 07, Partner, Litorina V Advisor AB
Lars Bengtsson, +46 70 523 30 02, VD, Bergfalk & Co
Per Erik Engström, +46 70 752 55 83, VD, Johan i Hallen
Johan Andersson +46 70 884 44 04, Delägare, Johan i Hallen

 

Bergfalk & Co grundades 1840 och är en ledande svensk specialist inom färskvaror med fokus på kött, fisk och skaldjur. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter främst till restauranger i Sverige och Finland samt till dagligvaruhandeln. Bergfalk omsätter cirka 550 miljoner kronor och har cirka 140 anställda med huvudkontor i Älvsjö, Stockholm. För mer information, vänligen se www.bergfalk.se.

 

Johan i Hallen grundades 1916 och är en ledande svensk specialist inom färskvaror med fokus på kött och chark. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter främst till restauranger och hotell i Sverige. Johan i Hallen omsätter cirka 640 miljoner kronor och har cirka 125 anställda med huvudkontor i Partille, Göteborg. För mer information, vänligen se www.johanihallen.se.

 

Litorina grundades 1998 och fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom den egna organisationen och sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina V Advisor AB agerar som investeringsrådgivare åt den svenska investeringsfonden Litorina V AB. För mer information, vänligen se www.litorina.se.

Bergfalk tar in ny huvudägare i Litorina

2018.01.11

Litorina V AB förvärvar majoriteten av aktierna i Bergfalk, en ledande svensk distributör av färskvaror med fokus på kött, fisk och skaldjur. Bergfalk omsätter drygt ca 550 miljoner kronor och vi ser nu en möjlighet att bli en ännu starkare leverantör på den Svenska och kanske tom Nordiska marknaden. Bergfalks tidigare huvudägare och ledning är fortsatt betydande delägare tillsammans med Litorina.

 

Bergfalk grundades 1840 i Stockholm och har sedan dess vuxit till att omsätta över 550 miljoner kronor. Sverige är den dominerande marknaden för bolaget och under 2016 etablerades också verksamhet i Finland. Bergfalk har byggt en stark marknadsposition och ett respekterat varumärke genom att erbjuda kompetens, produktkvalitet och förädling kombinerat med lokal närvaro, snabbhet, flexibilitet och god servicenivå.

 

”Vi är väldigt stolta över den fantastiska tillväxt Bergfalk presterat de senaste åren. Vi har byggt en stark  organisation med duktiga medarbetare och ett respekterat varumärke och ser nu fram emot att ta nästa kliv i utvecklingen genom att ytterligare förstärka vår marknadsposition, både organiskt och genom fler förvärv” säger Lars Bengtsson, VD och delägare i Bergfalk. ”Det känns spännande att fortsätta resan i nära partnerskap med Litorina och få dra nytta av deras gedigna erfarenhet av att bygga bolag samt deras breda nätverk av industriella rådgivare som kan hjälpa oss att fortsätta vår snabba tillväxt och ta Bergfalk till nästa nivå”.

 

”Bergfalks starka marknadsposition och kundfokus i kombination med ledningens bevisade förmåga att driva tillväxt, både organiskt och genom förvärv, gör bolaget till en utmärkt plattform för vidareutveckling och fortsatt expansion.” säger Lars Verneholt, Partner på Litorina V Advisor AB, investeringsrådgivare åt Litorina V AB. ”Bergfalk är en spännande investering och vi ser fram emot att stötta ledningen i att driva den fortsatta utvecklingen av bolaget, inte minst genom ett intensifierat förvärvsfokus i en fragmenterad marknad”.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Verneholt, +46 733 86 92 07, Partner, Litorina V Advisor AB
Lars Bengtsson, +46 70 523 30 02, VD, Bergfalk Group AB

 

Litorina grundades 1998 och fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom den egna organisationen och sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina V Advisor AB agerar som investeringsrådgivare åt den svenska investeringsfonden Litorina V AB. För mer information, vänligen se www.litorina.se.

Senaste nytt från Island

2016.03.30

Säsongen på Kvabbson (stenbit) är igång. Vi får leverans på färsk osaltad rom i mitten på vecka 14. Passa på att lägga din order innan den 1/4. – Rommen har olika färg beroende på vad fisken har ätit, rommen är ifrån tre olika fiskar.

Nyhetsarkiv

september 2016
Fiska siklöja
april 2016
Press Release
mars 2016
Senaste nytt från Island