Socialt engagemang

Vi är alla medvetna om att det här året har kommit med exceptionella utmaningar, både professionellt och privat. Det har varit och är fortfarande svårt för många. Under rådande pandemi har det blivit tydligt att utsatta barn har fått det ännu tuffare nu.

Därför stöttar vi på Johan i Hallen & Bergfalk Bris.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.
Varje dag, även på julafton, hör barn av sig till Bris och berättar om ensamhet, våld och övergrepp.

Vi är stolta över att kunna stötta Bris i deras arbete med att vara där för barn i utsatta situationer, framförallt under julen.