Hållbarhet i alla led

Bergfalk tillhör sedan slutet av 2017 koncernen JOHBECO.
På JOHBECO verkar vi för hållbar utveckling och vill vara ett gott exempel för andra företag i branschen. Genom att utveckla nya riktlinjer tar vi vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Vi vill driva vår verksamhet på ett sätt som är långsiktigt hållbart och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar alltid efter att förbättra oss genom att planera, utveckla och effektivisera våra verksamheter.

Vi på JOHBECO har tagit fram en hållbarhetspolicy som ska genomsyra hela organisationen. Policyn berör ekonomisk, social och framförallt miljömässig hållbarhet och innehåller riktlinjer för hur vi ska driva vår verksamhet. Vi har både en direkt påverkan på miljön och en indirekt påverkan genom våra leverantörer och kunder. Med denna policy vill vi minska vårt negativa avtryck på miljön och ta ett större ansvar.

Miljötänk i hela organisationen
Som en av Sveriges största leverantörer av kött, chark, fisk och skaldjur vill vi på JOHBECO ta miljöhänsyn och ständigt sträva efter en oavbruten förbättring av våra produkter och tjänster. Genom bättre och mer effektiva arbetsprocesser hoppas vi kunna förbruka mindre resurser och öka vår samt våra kunders lönsamhet. JOHBECO undviker ämnen och material som kan vara skadliga för människor, djur och naturen, samt strävar efter att använda mindre energi och vatten i verksamheten. Vi vill stimulera och prioritera nytänkande utveckling av tekniska och organisatoriska innovationer för att minska vår miljöpåverkan. Vi begränsar oss dock inte till vår egen organisation, utan vill sprida kunskap till andra aktörer i branschen. Vi ska våga ställa krav och öka förståelsen för miljöpåverkan bland våra partners. Det räcker inte att vi tar vårt ansvar om vi inte kan uppmuntra andra att göra det också.

Värnar om utveckling
Vi tar vårt ekonomiska och sociala ansvar, genom att värna om mångfald, jämställdhet och utveckling av både våra egna anställda och av de samhällen där vi verkar och finns. Vi har ett ansvar gentemot både våra medarbetare, våra samarbetspartners och mot miljön. Genom att låta vårt hållbarhetsarbete genomsyra hela vår verksamhet kan vi göra skillnad och utvecklas för att bli ännu bättre. Vårt mål är att konstant förbättra oss så att våra kunder kan känna sig trygga i att maten de äter är framställd på ett ansvarsfullt sätt.
Våra certifieringar

KRAV

Vi är KRAV-certifierade inom både fisk och kött.
KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år

Läs mer om KRAV

MSC

Marine Stewardship Council, MSC, är en internationell märkning på vild fisk (ej odlad) med målet att säkra världens tillgång på fisk och skaldjur.
Märkningen ställer bland annat krav på fiskebestånd och på fiskemetoder, till exempel hur redskap används för att minska bifångst av andra arter.
Fisket ska vara välskött och långsiktigt hållbart.

Läs mer om MSC

ASC

Aquaculture Stewardship Council, ASC, är en global hållbarhetsmärkning för odlad fisk och skaldjur.
Märkningen ställer bland annat krav på fodret som används i odlingarna, på minskad antibiotikaanvändning, vattenrening och på att fisken ska kunna spåras tillbaka till odlingsplatsen.
Dessutom finns sociala krav som föreningsfrihet, förbud mot barnarbete med mera.
I ASC finns representanter från bland annat fiskeribranschen, forskning och civilsamhället.

Läs mer om ASC

EU-Ekologiskt

EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion.
Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat.
På alla färdigförpackade ekologiska varor som kommer från något EU-land, måste märkningen finnas med. Kontrollen görs av oberoende kontrollorgan.

Läs mer om EU-Ekologiskt

IP-Livsmedel

IP Livsmedel är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen.

Det är ett kvalitétsprogram och en certifiering för livsmedel som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag- allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution- alla som är leverantörer till dagligvaruhandeln.

Socialt engegemang

Vi på Bergfalk stödjer flera olika organisationer som är viktiga för oss genom Target Aid.

Via Target Aid kan vi som företag bidra, men även du som privatperson kan bidra med några kronor om du vill till de verksamheter vi stödjer.

Läs mer