Kalvbog benfri Sverige Ö. Vrenninge

15201
På Larsgården i Öster Vrenninge utanför Sala föder Börje med familj upp dessa kalvar med hö och mjölk från den egna gården.

Beskrivning

Ursprung Sverige
Detalj Kött I bit
Konsumentpackat Nej