Kalv

Kalven är väldigt mångsidig i utseende och smak. Allt från den ljusa mjälla kalven, till det lite mer köttiga djuret. Vi har gödkalv och rosékalv, som även kallas mellankalv, med olika ursprung, bland annat vår premiumkalv, uppvuxen på gårdar i Öster Vrenninge, Sala. Vårt utbud blir väldigt brett eftersom att vi skär hela djur.