Rödtungafilé Island, färdigskuren

8012
Rödtungan kan väga u2 kg. Vanlig storlek i våra vatten är 0,3-1 kg.Rödtungan är vanlig i Nordsjön samt djupare delar av Skagerrak och Kattegatt. Den är en sällsynt gäst i Öresund och återfinns någon gång i Östersjön. Rödtungan trivs på 40-1500 m djup. Födan består av bottendjur såsom ormstjärnor, borstmaskar, småkräftor och mjukskaliga musslor. Arten leker under mars-september. Den är god året om.

Beskrivning

Förvaring Kylt
Allergen Fisk
Detalj fisk Filé
Konsumentpackat Nej
Latinsk benämning Glyptocephalus cynoglossus
Info fångstområde Island
Fångstredskap Snurrevad
Antal/kolli 5