Rödtungafilé 5 kg IQF fryst

1161
Lösfryst Rödtungafilé som endast säljs på hel låda om 5 kg/st. Rödtungan kan väga 2 kg. Vanlig storlek i våra vatten är 0,3-1 kg.Rödtungan är vanlig i Nordsjön samt djupare delar av Skagerrak och Kattegatt. Rödtungan trivs på 40-1500 m djup. Födan består av bottendjur.Arten leker under mars-september. Den är god året om. Rödtungan fångas med bottentrål och snurrevad men är också vanlig bifång

Beskrivning

Förvaring Fryst
Allergen Fisk
Detalj fisk Filé
Konsumentpackat Nej
Latinsk benämning Glyptocephalus cynoglossus