Marulksfilé

1026
Kan väga upp till 60 kg och bli 1,7 m lång. Vanligtvis väger den 3-6 kg i våra vatten. Marulken förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.Leken sker på djupt vatten under februari-augusti. Säsong och fångstmetod Marulken smakar bra hela året. Något riktat fiske efter marulk förekommer inte. Arten tas främst som bifångst i trål och garn vid annat fiske.

Beskrivning

Producerat av Bergfalk
Förvaring Kylt
Allergen Fisk
Detalj fisk Filé
Konsumentpackat Nej
Latinsk benämning Lophius piscatorius
Info fångstområde Nordsjön
Fångstredskap Trål med trålbord