Skrei

Torskkungens säsong är äntligen här!

Varje vinter börjar det bubbla av förväntan runt om i fiskesamhällena på Norges nordligaste kust. Den här känslan har infunnit sig hos människorna som har bebott området i tusentals år, vid samma tid varje år. Skreien är på ingång!

Namnet skrei kommer från det fornnordiska "skreið" som skulle kunna översättas ungefär till "fiskstim som skrider (fram)". Skrei anses vara Norges första exportvara och ses som det “norska miraklet”. Den var en viktig del i vikingarnas långa resor runt om i världen, anledning till att vikingarna kunde segla så långa sträckor kallas torkad torsk. Torsk är fortfarande en viktig exportvara i Norge, och skreien är kronjuvelen.

Skrei - vandraren som har någonstans att gå

Skreien lever större delen av sitt liv på djupen i det friska och iskalla Barents hav, men varje år vandrar den hela vägen ner till nordnorges kust för att leka. Den långa, hårda vandringen går genom kalla, ogästvänliga hav och gör skreien muskulös. Skreien får ett fantastiskt vitt och fast kött, svårt att jämföra med något annat.

Skreien tillhör världens största torskbestånd, närmare en halv miljard könsmogna torskar vandrar in till norges kust varje år. Fisket pågår mellan januari och april, och sker precis som förr i tiden med små, kustnära båtar. Ungefär 90% av skreien simmar tillbaka norrut i april, för att återvända nästa vinter. Norges Råfisklag, eller “Skreipatrullen”, gör under fiskeperioden kontroller i alla led av fisket för att se till att det uppfyller de hårda krav som ställs för att bibehålla en hållbar population. Skrei är grönmarkerat av WWF som hållbar matfisk.