Säsonger i fokus

Norsk Skrei

Varje vinter börjar det bubbla av förväntan runt om i fiskesamhällena på Norges nordligaste kust.
Den här känslan har infunnit sig hos människorna som har bebott området i tusentals år, vid samma tid varje år. Skreien är på ingång!

Läs mer Skrei