Kyckling från La Belle de France

Uppfödda med lite mer kärlek

Vi på Bergfalk & Co tycker att det är viktigt hur djuren har haft det och vi ser det som en del av vår kvalitétsutveckling att se till djurens välbefinnande. Vi har därför valt att erbjuda kyckling från La Belle de France, som föds upp enligt European Chicken Commitment och som haft tillgång till utevistelse.

La Belle de France certifieringar

Kycklingen under varumärket La Belle de France finns i två kvalitetscertifieringar, ECC och Label Rouge.

ECC kycklingen är uppfödd nära den franska Atlantkusten i Loiredalen. Det är mellansnabbväxande fåglar som blir minst 50 dagar gamla och är frigående inomhus.

Label Rouge kycklingarna är uppfödda i Auvergne i södra Frankrike.
Label Rouge är det absolut bästa som går att få tag på, ur alla synpunkter. Kycklingarna är frigående och har vistats utomhus, och levt upp till 81 dagar.
Label Rouge står för förstklassig smak och hög kvalitet, hög matsäkerhet och stor djuromsorg. Label Rouge är en utveckling på ECC-certifieringen.

Ingen kyckling från La Belle de France får antibiotika eller GMO.

ECC - grundtanken

European Chicken Commitment är ett EU-initiativ där ett 30-tal ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa gått samman och tagit fram ett antal kriterier för bättre kycklingvälfärd och djurhälsa.

En ECC stämpel garanterar att uppfödarna följer dessa kriterier, och hjälper inköparna att ta informerade beslut.

European Chicken Commitment, eller ECC, handlar helt enkelt om att höja standarden inom kycklingindustrin i hela Europa och utgår från ett antal kriterier som är baserade på den senaste forskningen inom djurvälfärd.

Lär dig mer om ECC här

Punkterna i ECC är:

Maximal beläggning om max 30kg/m2 , för att reducera förekomsten av sjukdomar och skador.

Gallring ska begränsas till max en gång. “Thinning” eller gallring på svenska, är när man plockar ut mindre fåglar till slakt, detta skapar stress i flocken.

Uppfödning av hälsosammare raser. Raser som bör användas växer långsammare och har högre välfärdsresultat. Dessa raser inkluderar bland annat Hubbard Norfolk Black, JA757, 787, 957, or 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, and Ranger Gold.

Uppfödda mellan 50-70 dagar.

Högre standard på uppfödningsmiljö. Enligt ECC standard bör kycklingarna ha minst 50 lux i ljusstyrka, tillgång till minst 2 m användbar sittpinne samt två områden där kycklingarna kan picka och bete sig naturligt, per 1000 fåglar.

Inga burar eller flervåningssystem.

Anta kontrollerad gasbedövning eller flerfasiga system, eller effektiv elektrisk bedövning.

Utevistelse, minst 20% av kycklingarna ska ha tillgång till utevistelse.

Visa överensstämmelse med ovanstående standarder genom revision från tredje part och årlig offentlig rapportering om framstegen mot detta åtagande

Vägen framåt

Under de närmsta åren kommer fler och fler olika kvalitetsmärkningar på kycklinguppfödning dyka upp, mer eller mindre anpassade för att passa uppfödarna.

La Belle de France är ett varumärke som inte tummar på kvalitén, och erbjuder bara det finaste från Frankrike.

Eftersom att hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat, likväl som i våra kunders hjärtan känns det extra kul att jobba med Label Rouge.
Vi vill verka för en hållbar utveckling samt vara ett gott exempel för andra företag i branschen.

På Bergfalk arbetar vi enligt devisen “Om vi inte utvecklas - så avvecklas vi.”

Hos oss är attityden att Bergfalk & Co alltid kan bli bättre.
Därför tycker vi att det är viktigt att hela tiden utveckla vårt produktutbud och erbjuda produkter såsom ECC-märkt kyckling.